Adfærdkodeks

 

Adfærdskodeks for leje af bolig hos Ejendomsanpartsselskabet Liebhaveriet:

Den fundamentale vilje til at opføre sig ordentligt over for lejere, medarbejdere og omverdenen er en del af Liebhaveriets fundament. For at sikre at vi altid udviser en etisk adfærd har vi gjort etiske retningslinjer til en integreret del af vort selskab.


Overholder lejeren de, i kontrakten, indgåede forpligtelser, herunder i betonet grad betalingsfrister, kan lejer forvente integritet, rettidighed og kvalitet af Liebhaveriet.